Corona algemene vergadering – nieuwe Syndic – ontslag Syndicus

Maatregelen van kracht op algemene vergaderingen mede-eigendom vanaf 25/06/2021

Corona Algemene vergaderingen organiseren, nieuwe syndic aanstellen? Kan het in deze tijden?

  • Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat de betreffende regelgeving toe dat deze kan plaatsvinden op digitale of hybride wijze. Daarnaast zijn ook enkele tijdelijke maatregelen van toepassing die toelaten dat de algemene vergadering kan worden uitgesteld of dat er een soepelere schriftelijke besluitvorming wordt toegepast. Deze maatregelen nemen echter een einde op 30/06/2021.
  • Vergaderingen van clubs, verenigingen en vennootschappen kunnen eveneens op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld via videoconferentie).
  • Hiernaast kunnen zowel de algemene vergaderingen van mede-eigenaars als de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen opnieuw fysiek plaatsvinden, zowel binnen als buiten en dit vanaf 25/06/20221. De veiligheidsvoorschriften moeten evenwel te allen tijden worden gerespecteerd.

Syndic ontslaan tijdens Corona
Corona algemene vergadering syndic mogelijk

‚Äč
Mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering

  • Vanaf eind juni 2021 vervalt de mogelijkheid tot uitstel van A.V.
  • De mogelijkheid om het mandaat van de syndicus te verlengen tot de eerstvolgende AV vervalt dus eveneens.

Einde aanpassing meerderheidsvereiste bij schriftelijke besluitvorming

  • De verlaging van de unanimiteitsvereiste voor de schriftelijke besluitvorming vervalt op 30/06/2021.

Digitale algemene vergadering

  • De mogelijkheid om digitaal te vergaderen blijft behouden.

Algemene vergadering als professionele activiteit

  • De minister herbevestigt tevens dat een algemene vergadering een professionele activiteit vormt, die onder de huidige maatregelen ingericht kan worden mits aan de strikte veiligheidsvoorschriften in de sectorgids is voldaan. De syndicus dient daar minutieus op toe te zien.
  • Voor professionele activiteiten geldt een maximum aantal aanwezigen van 100. Algemene vergaderingen met meer dan 100 aanwezigen dienen dus sowieso uitgesteld te worden of digitaal georganiseerd te worden.
  • Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is niet langer verboden.

Bron: Staatsblad

Syndicvergelijken - Prijs Syndic
Stel ons een vraag