Kostprijs – Salaris syndicus Gent

Vind hier je Syndicus aan de beste kostprijs in de streek van Gent!

Wat is het salaris of de kostprijs van een Syndic in Gent?

Vul hier je gegevens in: je krijgt een directe simulatie van de kostprijs en een persoonlijke offerte van verschillende kandidaat – syndici in je buurt. Meer details over de manier van berekenen vind je onder de offerteaanvraag.


In de kostprijs berekening voor het beheer van een appartement zijn verschillende factoren doorslaggevend.

Bekijk hier de parameters die de prijs van een Syndic bepalen

Benodigde tijd: 5 minuten.

 

 1. Nieuwbouw appartement

  Zo het een eerste aanstelling betreft zal de syndicus de VME ook nog bijstaan in de oplevering van het gebouw, verschillende inspecties uitvoeren en de correcte afwerking van de gemene delen afdwingen van de promotor. Soms is dit in de jaarlijkse beheerkost voorzien, soms zijn dit bijkomende forfaits, soms wordt dit in uurloon aangerekend.

 2. Aanwezigheid van lift

  Een lift is een zware kost voor de mede-eigenaars van het gebouw; denk maar niet alleen aan keuringen, onderhoudscontracten en telefoonaansluiting maar ook aan het opvolgen van noodzakelijke aanpassingen.

 3. Algemene toestand van het gebouw

  Een gebouw waar jaren geen vakkundig beheer uitgevoerd werd zal uiteraard meer inspanningen en diensten vergen dan een gebouw die regelmatig als een goed huisvader onderhouden werd, ook dit zal een invloed hebben op de kostprijs die een Syndicus zal aanrekenen

 4. Aanwezigheid van gemeenschappelijke tuinen, bergplaatsen

  Zo uw gebouw een aanzienlijk aantal gemeenschappleijke delen omvat zal de beheerkost hoger komen te liggen dan in een gebouw waar slechts de inkomhal en de bordessen gemeenschappleijk zijn

 5. Aantal appartementen

  Hoe hoger het aantal appartementen, des te lager de kostprijs per appartement. Een aantal handelingen die door de beroeps syndicus worden uigevoerd blijven namelijk ongewijzigd: inspectie van het gebouw, jaarlijkse AV, notulen opstellen, boekhouding afsluiten, facturen betalen enz… Bepaalde Syndic kiezen er zels voor een minimum berag te hanteren voor kleinere gebouwen: reden te meer om te vergelijken, vuistregel is dat bij kleinere Syndic kantoren ook kleine gebouwen van 3, 5 en 10 appartementen welkom zijn, waar grotere kantoren, mede door de overhead kost genoodzaakt zijn om slechts gebouwen van 20 en meer appartementen in portefeuille te nemen.

 6. Gemeenschappelijke nutsvoorzieningen

  Oudere gebouwen beschikken soms over een gemeenschappelijke verwarmingsketel, gemeenschappelijke watertoevoer enz…. Dit maakt het beheer zwaarder en ingewikkelder. Daarvoor moeten tellers opgenomen worden, verdeelseutels gerespecteerd worden, bijkomende afrekeningen gemaakt worden enz…

 7. Te verwachten investeringen

  Hoe is de algemene toestand van dak, leidingen, electrische installaties. Zijn alle documenten up to date ( gecoordineerde statuten, attesten electrische installatie, keuringen van lift, EPC buitenschil…)

Deze en nog meer factoren bepalen dat de prijsopgave voor het beheer van een appartement in het Gentse maatwerk is; met kostprijzen startende vanaf een € 150 per jaar en per appartement kan dit al snel oplopen tot een veelvoud, rekening houdende met boven aangehaalde parameters. 

Je kan hieronder geheel vrijblijvend offerte bekomen van verschillende Syndici in de buurt van Gent: bespaar duizenden euro door te vergelijken!

Vraag hier je kostprijsberekening aan:

Syndicvergelijken - Prijs Syndic
Stel ons een vraag