Ontslaan van Syndicus & nieuwe aanstelling

Zo kan u een syndicus ontslaan

U bent niet tevreden over het werk van de syndicus in het appartementsgebouw. Hoe kunnen je hem ontslaan?

En waarmee rekening houden als we het lopende contract willen opzeggen?

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Mede-eigenaars

Een syndicus ontslaan kan je op een Algemene Vergadering (AV). Dit is de jaarlijkse vergadering waar eigenaars van een mede-eigendom beslissingen nemen over de gemeenschappelijke delen van hun gebouw: welke leveranciers worden aangesteld, hoeveel en hoe vaak wordt er gepoetst, of er renovatiewerken zullen gebeuren enz…

Volgens de Unie Van Syndici hoeft het ontslag geen agendapunt te zijn: ‘Nergens in de wet staat dat het ontslag van de syndicus eerst op de agenda van de Algemene Vergadering moet geplaatst worden.

Je kan de beslissing vergelijken met een vertrouwensstemming in het parlement: mede-eigenaars kunnen ten alle tijden een stemming vragen over het ontslag van de syndicus.’

Motiveren hoeft niet

In principe hoeft je het ontslag ook niet te motiveren. Maar het kan wel zijn dat een syndicus daar om vraagt; alles hangt af van de afzonderlijke overeenkomst met uw syndicus gesloten werd’. Best is dus het lopende contract tussen de huidige Syndicus en de Vereniging van Mede-eigenaars even nalezen. Er kunnen bijvoorbeeld ontslagvergoedingen verschuldigd zijn.

Vereist Quorum voor ontslag

Een kworum van 50 procent om de syndicus effectief te ontslaan is vereist: een meerderheid van mede-eigenaars van 50% plus 1 stem is noodzakelijk dus.

Bijzondere Algemene Vergadering

Een Algemene Vergadering van mede-eigenaars vindt één keer per jaar plaats. Wiltje toch sneller van je syndicus af, dan kan een buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bijeengeroepen worden.

Hoe een Bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen?

De vraag voor een Bijzondere Algemene Vergadering bijeen te roepen stuurt u best aangetekend naar de syndicus. ‘Die heeft dan 30 dagen de tijd om een algemene vergadering bijeen te roepen. Doet hij dat niet, dan kunnen de eigenaars zelf een algemene vergadering organiseren om het ontslag te vragen’. Let wel dat minstens 2 mede-eigenaars of 20% van de stemgerechtigde mede-eigenaars dit verzoek moeten steunen.

Syndicvergelijken - Prijs Syndic