Wat is een Syndicus

Noodzaak aan een Syndicus

Wat is een syndicus? Wanner heb je hem nodig? Als een gebouw bestaat uit meer dan één appartementen eigendom van verschillende personen, zijn de mede-eigenaars wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen.

Taken van de Syndicus

De syndicus is de persoon die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw:

Technisch beheer: onderhoud, herstellingswerken worden geregeld en gesuperviseerd door de Syndicus

Administratief beheer: De Syndic roept de algemene vergadering van mede-eigenaar samen en voert de beslissingen van de vergadering uit. De syndic zorgt eveneens voor de notulen en versturen van de beslissingen van de algemene vergadering.

Financieel beheer: De Syndicus beheert de inkomsten van de Vereniging van Mede-eigenaars, zorgt voor de betaling van de binnenkomende facturen en zorgt eveneens voor het innen van de voorschotten.

Aanstelling of verandering van syndicus

De syndicus wordt door de algemene vergadering van mede-eigenaars aangesteld voor een maximale periode van drie jaar. De algemene vergadering kan ook een einde stellen aan het mandaat van de syndicus.

De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsakte of benoemingsakte.

Men kan een professionele of een vrijwillige syndicus aanstellen. De syndicus kan een van de mede-eigenaars zijn, maar beiden moeten dezelfde professionele aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en het beheer op dezelfde professionele manier uitvoeren. Erkende vastgoedmakelaars zijn hiervoor goed geplaatst omdat dit tot hun beroepsactiviteiten behoort. Zij zijn ook automatisch verzekerd via hun controleorgaan, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

De algemene vergadering kan naast de syndicus ook een raad van mede-eigendom (vroeger ‘raad van bestuur’) aanstellen. Daarin zetelen enkele mede-eigenaars die toezicht houden op de syndicus. Die raad van mede-eigendom is verplicht voor een mede-eigendom vanaf 20 kavels (exclusief kelders, garages en parkeerplaatsen).

Klachten over uw huidige syndicus

Bent u niet tevreden over het werk van de syndicus of hebt u klachten, dan moet u dat aankaarten op de algemene vergadering en vervolgens met de syndicus bespreken om tot een oplossing te komen. Als er echt geen oplossing kan gevonden worden, kan u de syndicus ontslaan en een nieuwe syndicus voorstellen. Deze procedure kan u hier terugvinden

Syndicvergelijken - Prijs Syndic